Internettimi naammattoortakkakka nunatsinnut tunngasinnaasunut allaalaartulluunniit soqutiginartut. Silap pissusiinut taamatullu aamma nunani killerni piniagassanik isiginneriaatsimut tunngasut immikkut malinnaavigisarakkit tamakkuninnga soqutiginnikkuit alakkaallattaarniarna.

søndag den 30. oktober 2005

Smak noe stort - Spis hval!

www.hvalbiff.no

Ingen kommentarer:

Ujarlerit