Internettimi naammattoortakkakka nunatsinnut tunngasinnaasunut allaalaartulluunniit soqutiginartut. Silap pissusiinut taamatullu aamma nunani killerni piniagassanik isiginneriaatsimut tunngasut immikkut malinnaavigisarakkit tamakkuninnga soqutiginnikkuit alakkaallattaarniarna.

tirsdag den 1. november 2005

Lofotburger

Karsten J. Ellingsen AS
Arctic Green Foodimut, NUJUS-imut il.il. soqutiginaraluaq!

Ingen kommentarer:

Ujarlerit